Niewydolność oddychania 2023 REJESTRACJA

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy

 

     Z wielką przyjemnością zapraszamy na pierwszą w Polsce konferencję poświęconą w całości problemowi niewydolności oddychania, która odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 13-14 października 2023 roku.

    Leczenie chorych z niewydolnością oddychania stanowi wyzwanie dla szerokiego grona lekarzy różnych specjalności: chorób płuc, ratownictwa medycznego, anestezjologii i intensywnej terapii, kardiologii, neurologii, medycyny rodzinnej, a także innych zawodów medycznych – pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów. Pandemia COVID-19 uwidoczniła niewiarygodne zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę w zakresie niewydolności oddychania, a szczególnie wentylacji mechanicznej. Strategie radzenia sobie z niewydolnością oddychania stale się rozwijają, dlatego istotne jest, aby klinicyści opanowali te umiejętności i byli na bieżąco z postępami technologii w tym obszarze medycyny.

     Zamysłem wydarzenia jest przedstawienie aktualnej wiedzy dotyczącej opieki nad chorym z niewydolnością oddychania na każdym etapie jego leczenia - od chwili rozpoznania, poprzez transport medyczny, pobyt w szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale stacjonarnym czy w końcu w oddziale intensywnej terapii. Program konferencji skierowany jest do wszystkich zawodów zajmujących się pacjentami z niewydolnością oddychania - lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Planujemy omówić najistotniejsze zagadnienia, pogodzić przedstawienie najnowszej wiedzy medycznej z jej praktycznym, codziennym wymiarem klinicznym. Stawiamy na interaktywność wydarzenia, ważną rolę dyskusji i debaty.

      W pierwszym dniu konferencji odbędą się warsztaty praktyczne, w trakcie których będzie można poznać różnorodne techniki diagnostyki, leczenia i monitorowania niewydolności oddychania. Pokażemy także nowoczesne narzędzia fizjoterapii wspierające leczenie niewydolności oddychania. Państwo będziecie mogli wybrać obszary zagadnień warsztatów, które Państwa najbardziej interesują. Połączenie umiejętności zastosowania aparatury medycznej z doświadczeniem eksperta klinicysty zagwarantuje Państwu możliwość poznania omawianych technik we wszelkich praktycznych aspektach. Szczegółowy program wydarzenia już wkrótce.

Serdecznie zapraszamy do Bydgoszczy!

 

 Dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska          Dr n. med. Aleksander Kania 

                              Prezes                                                                   Przewodniczący Sekcji                                                               
Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc                                 Intensywnej Terapii i Rehabilitacji PTChP                   

 

 

 

                    PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

 

    I DZIEŃ KONFERENCJI - 13 października 2023

    UWAGA! PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE

09:00 - 10:30

  Rejestracja 


10:30 - 10:40

  Rozpoczęcie konferencji - dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska, prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska- Wynimko

10:40 - 11:50

 

Patofizjologia i klasyfikacja niewydolności oddychania
- prowadzenie dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska, prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński

 

10:40 - 11:15
11:15 - 11:40
11:40 - 11:50

 

    1. Mechanizmy niewydolności oddychania i ich implikacje terapeutyczne - prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
    2. Nowa klasyfikacja ARDS - dr n. med. Miłosz Jankowski
    3. Dyskusja

11:50 - 12:05

  Przerwa

12:05 - 13:35

 

 Ostra hipoksemiczna niewydolność oddychania - czego nauczyła nas pandemia?
- prowadzenie dr n. med. Beata Chmielowicz-Frontczak, dr hab. n. med. Szymon Skoczyński 

12:05 - 12:25
12:25 - 12:45


12:45 - 13:05
13:05 - 13:25


13:25 - 13:35

 

    1. Profilaktyka i leczenie COVID-19, gdzie jesteśmy? - prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko   
    2. Tlenoterapia wysokoprzepływowa w świetle wytycznych - dr n. med. Natalia Celejewska- Wójcik
    3.Kiedy stosować CPAP a kiedy NWM? - dr n. med. Aleksander Kania
    4. Eskalacja terapii - kiedy intubować? Kiedy przekazać chorego do OIT? -  dr n. med. Miłosz Jankowski
    5. Dyskusja

13:35 - 14:30   Przerwa lunchowa
     

14:30 - 17:40

 

Sesje warsztatowe

   

CZĘŚĆ I  14:30 - 15:30

 

 

Sala A

Sala B Sala C

Innowacyjna metoda oczyszczania
dróg oddechowych - Hugues Gauchez (Francja)

Nowe techniki i obszary terapii wysokoprzepływowej terapii
donosowej
- dr n. med. Beata Chmielowicz-Frontczak

 

Zagadki gazometryczne: gazometria, oksymetria – technika pomiaru,
interpretacja - dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska, dr n. med. Łukasz Minarowski

 

CZĘŚĆ II  15:35 - 16:35

Sala A Sala B Sala C
Warsztat trakcie potwierdzania

Nowe techniki i obszary terapii wysokoprzepływowej terapii
donosowej
- dr n. med. Beata Chmielowicz-Frontczak

Jak zoptymalizować leczenie farmakologiczne podczas wentylacji?
- dr n. med. Aleksander Kania
 

 

 

 

 

 

 


17:40 - 18:00
 

 

CZĘŚĆ III  16:40 - 17:40

 

Sala A Sala B Sala C
Nieinwazyjna wentylacja dla początkujących
- jak rozpocząć i prowadzić terapię?
- dr n. med. Aleksander Kania
Nieinwazyjna wentylacja dla zaawansowanych
- dr n. med. J. Nasiłowski

Standardy w nebulizacji

 

Przerwa

18:00 - 19:15

18:00 - 18:10
18:10 - 18:25
18:25 - 18:45
18:45 - 19:05
19:05 - 19:15

 

Sesja wieczorna

    1. POLVENT- krok milowy w polskiej pneumonologii- FILM
    2. Rozwój domowej wentylacji mechanicznej w Polsce - dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska
    3. Fizjoterapia oddechowa chorych na choroby obturacyjne płuc - mgr Dorota Klatka
    4. Fizjoterapia oddechowa chorych z SLA - dr n. med. Anna Pyszora
    5. Dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia konferencji

 

 

 

II DZIEŃ KONFERENCJI - 14 października 2023

08:30 - 09:55  

Zaostrzenie przewlekłej niewydolności oddychania w opiece przedszpitalnej, SOR i ... sali NWM
- prowadzenie dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska, prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński

08:30 - 08:45
08:45 - 09:05
09:05 - 09:25
09:25 - 09:45
09:45 - 09:55
 

    1. Pacjent przewlekle wentylowany w domu - czy to wyzwanie dla ZRM? - dr n. med. Jacek Wawrzynek
    2. Możliwości diagnostyczne i terapeutyczne w SOR - dr n. med. Jacek Wawrzynek 
    3. Kiedy i gdzie prowadzić NWM? - dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski
    4. Standard leczenia i monitorowania NWM - dr n. med. Beata Chmielowicz- Frontczak
    5. Dyskusja

09:55 - 10:10

 

Przerwa

10:10 - 11:50

 

Postępowanie w zaostrzeniu i po zaostrzeniu hiperkapnicznej niewydolności oddychania
- prowadzenie dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski, dr hab. n. med. Szymon Skoczyński

10:10 - 10:25
10:25 - 10:45

 


10:45 - 11:00
11:00 - 11:20
11:20 - 11:40

 

11:40 - 11:50

 

    1. HFOT - alternatywa czy uzupełnienie dla NWM? - dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska 
    2. Zrozumieć NWM – strategia, cele, optymalizacja i ewaluacja leczenia za pomocą NWM. - dr n. med. Beata Chmielowicz-Frontczak

Zalecenia dalszego postępowania po zaostrzeniu

    3. U których chorych wykonać badanie PSG? - dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski
    4. Kryteria kwalifikacji do DLT i DWM - dr n. med. Jacek Nasiłowski
    5. Leczenie farmakologiczne po ciężkim zaostrzeniu POChP - czy znane problemy wymagają nowych rozwiązań?
     - dr hab. n. med. Sebastian Majewski, prof. UM
    Grant edukacyjny firmy AstraZeneca
    6. Dyskusja

11:50 - 12:00

 

Przerwa

12:00 - 13:30  

Quo Vadis DLT? - prof. dr. hab. n. med. Paweł Śliwiński, dr n. med. Małgorzata Czajkowska- Malinowska

12:00 - 12:20

12:20 - 12:40


12:40 - 13:00
13:20 - 13:40
13:40-13:50

 

    1. Postępy w domowym leczeniu tlenem. Czy czas na zmiany w organizacji DLT w Polsce?- dr n. med.  Małgorzata Czajkowska-Malinowska
    2. Przenośne źródła tlenu w Polsce – wskazania, dostępność i skuteczność - dr n. med. Jacek Nasiłowski
    3. Leczenie farmakologiczne chorych na POChP z nawracającymi zaostrzeniami w świetle wytycznych GOLD 2023 - do potwierdzenia
    4. Kiedy rozważać włączenie do wentylacji domowej chorego na DLT?- dr n. med. Aleksander Kania
    5. Dyskusja

13:30 - 14:10  

Przerwa lunchowa

14:10 - 15:25  

Zaostrzenie hiperkapnicznej niewydolności oddychania – problemy praktyki klinicznej

14:10 - 14:30


14:30 - 14:50


14:50 - 15:10
15:10 - 15:20

 

    1. Zakażenia i nadkażenia u pacjentów leczonych za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej - dr hab. n. med. Aleksander Deptuła  
    2. Czy warto stosować NWM u pacjentów zdyskwalifikowanych od eskalacji terapii (do-not-intubate)? Czy wiek jest barierą?
    - dr n. med. Piotr Janowiak
    3. Zapobieganie terapii daremnej - dr Jacek Górka
    4. Dyskusja

15:20 - 16:50

 

Techniki wspomagające leczenie ostrej niewydolności oddychania
- prowadzenie: dr n. med. Łukasz Minarowski, dr n. med. Anna Pyszora

15:20 - 15:40

15:40 - 16:00

16:00 - 16:20
16:20 - 16:40
16:40 - 16:50

 

1. USG klatki piersiowej jako narzędzie diagnostyczne w ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania – dr hab. n. med. Natalia Buda
    2. Bronchoskopia w trakcie NWM Pacjenci z niewydolnością oddechową: jak sprawić, by zabieg bronchoskopii był nadal możliwy?
     - dr hab. n. med. Szymon Skoczyński 
    3. Rola fizjoterapii w leczniu niewydolności oddychania – mgr Katarzyna Papież
    4. Dyskusja


16:50 - 17.00 
 

Podsumowanie i zakończenie konferencji

   

 

UWAGA! PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE

   

 

 

 

 

 

Patroni Medialni

KOMITET
ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca:
dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska

Członkowie:
prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk
prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
dr n. med. Aleksander Kania
dr hab. n. med. Sebastian Majewski
prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz - Kopeć
prof. dr hab. n. med Joanna Chorostowska-Wynimko
dr n. med. Rafał Dobek
dr n. med. Monika Franczuk
dr hab. n. med. Katarzyna Górska
prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke
prof. dr hab. n. med. Wojciech Piotrowski

 

 

MIEJSCE
KONFERENCJI

Hotel Holiday Inn 

ul. Grodzka 36, 85-109 Bydgoszcz

 

 

CENNIK
UCZESTNICTWA

 • Uczestnicy nie będący Członkami PTChP - cena brutto

  490PLN

  398,37 PLN + 23%VAT

  Rejestracja

 • Uczestnicy będący Członkami PTChP - cena brutto

  390PLN

  317,07 PLN + 23%VAT

  Rejestracja

 • Ratownicy, pielęgniarki, fizjoterapeuci - cena brutto

  290PLN

  235,77 PLN + 23%VAT

  Rejestracja