Niewydolność oddychania 2024 REJESTRACJA

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy

 

     Z wielką przyjemnością zapraszamy na drugą edycję konferencji poświęconej w całości problemowi niewydolności oddychania, która odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 11-12 października 2024 roku.

    Leczenie chorych z niewydolnością oddychania stanowi wyzwanie dla szerokiego grona lekarzy różnych specjalności: chorób płuc, ratownictwa medycznego, anestezjologii i intensywnej terapii, kardiologii, neurologii, medycyny rodzinnej, a także innych zawodów medycznych – pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów. Pandemia COVID-19 uwidoczniła niewiarygodne zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę w zakresie niewydolności oddychania, a szczególnie wentylacji mechanicznej. Strategie radzenia sobie z niewydolnością oddychania stale się rozwijają, dlatego istotne jest, aby klinicyści opanowali te umiejętności i byli na bieżąco z postępami technologii w tym obszarze medycyny.

     Zamysłem wydarzenia jest przedstawienie aktualnej wiedzy dotyczącej opieki nad chorym z niewydolnością oddychania na każdym etapie jego leczenia - od chwili rozpoznania, poprzez transport medyczny, pobyt w szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale stacjonarnym czy w końcu w oddziale intensywnej terapii. Program konferencji skierowany jest do wszystkich zawodów zajmujących się pacjentami z niewydolnością oddychania - lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Planujemy omówić najistotniejsze zagadnienia, pogodzić przedstawienie najnowszej wiedzy medycznej z jej praktycznym, codziennym wymiarem klinicznym. Stawiamy na interaktywność wydarzenia, ważną rolę dyskusji i debaty.

      W programie konferencji znajdą się warsztaty praktyczne, w trakcie których będzie można poznać różnorodne techniki diagnostyki, leczenia i monitorowania niewydolności oddychania. Pokażemy także nowoczesne narzędzia fizjoterapii wspierające leczenie niewydolności oddychania. Państwo będziecie mogli wybrać obszary zagadnień warsztatów, które Państwa najbardziej interesują. Połączenie umiejętności zastosowania aparatury medycznej z doświadczeniem eksperta klinicysty zagwarantuje Państwu możliwość poznania omawianych technik we wszelkich praktycznych aspektach. 

Serdecznie zapraszamy do Bydgoszczy!

 

 Dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska          Dr n. med. Aleksander Kania 

                              Prezes                                                                   Przewodniczący Sekcji                                                               
Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc                                 Intensywnej Terapii i Rehabilitacji PTChP                   

 

KOMITET
ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca:
dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska

Członkowie:
prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk
prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
dr n. med. Aleksander Kania
dr hab. n. med. Sebastian Majewski
prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz - Kopeć
prof. dr hab. n. med Joanna Chorostowska-Wynimko
dr n. med. Rafał Dobek
dr n. med. Monika Franczuk
dr hab. n. med. Katarzyna Górska
prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke
prof. dr hab. n. med. Wojciech Piotrowski

 

 

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
Biuro Zarządu Głównego
ul. Wronia 45 lok. 132
00-870 Warszawa
e-mail: biuroptchp@ptchp.org

www.ptchp.org

 

CENNIK
UCZESTNICTWA

 • Uczestnicy będący Członkami PTChP - cena brutto

  553PLN

  450 PLN + 23%VAT (Udział w wykładach, materiały konferencyjne, wyżywienie). Cena obowiązuje od 6 lipca 2024

  Rejestracja

 • Uczestnicy nie będący Członkami PTChP - cena brutto

  677PLN

  550 PLN + 23%VAT (Udział w wykładach, materiały konferencyjne, wyżywienie) Cena obowiązuje od 6 lipca 2024

  Rejestracja

 • Ratownicy, pielęgniarki, fizjoterapeuci - cena brutto

  431PLN

  350 PLN + 23%VAT (Udział w wykładach, materiały konferencyjne, wyżywienie). Cena obowiązuje od 6 lipca 2024

  Rejestracja

MIEJSCE
KONFERENCJI

Hotel City 

ul. 3 Maja 6, 85-016 Bydgoszcz