Niewydolność oddychania 2023 REJESTRACJA

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy

 

     Z wielką przyjemnością zapraszamy na pierwszą w Polsce konferencję poświęconą w całości problemowi niewydolności oddychania, która odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 13-14 października 2023 roku.

    Leczenie chorych z niewydolnością oddychania stanowi wyzwanie dla szerokiego grona lekarzy różnych specjalności: chorób płuc, ratownictwa medycznego, anestezjologii i intensywnej terapii, kardiologii, neurologii, medycyny rodzinnej, a także innych zawodów medycznych – pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów. Pandemia COVID-19 uwidoczniła niewiarygodne zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę w zakresie niewydolności oddychania, a szczególnie wentylacji mechanicznej. Strategie radzenia sobie z niewydolnością oddychania stale się rozwijają, dlatego istotne jest, aby klinicyści opanowali te umiejętności i byli na bieżąco z postępami technologii w tym obszarze medycyny.

     Zamysłem wydarzenia jest przedstawienie aktualnej wiedzy dotyczącej opieki nad chorym z niewydolnością oddychania na każdym etapie jego leczenia - od chwili rozpoznania, poprzez transport medyczny, pobyt w szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale stacjonarnym czy w końcu w oddziale intensywnej terapii. Program konferencji skierowany jest do wszystkich zawodów zajmujących się pacjentami z niewydolnością oddychania - lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Planujemy omówić najistotniejsze zagadnienia, pogodzić przedstawienie najnowszej wiedzy medycznej z jej praktycznym, codziennym wymiarem klinicznym. Stawiamy na interaktywność wydarzenia, ważną rolę dyskusji i debaty.

      W pierwszym dniu konferencji odbędą się warsztaty praktyczne, w trakcie których będzie można poznać różnorodne techniki diagnostyki, leczenia i monitorowania niewydolności oddychania. Pokażemy także nowoczesne narzędzia fizjoterapii wspierające leczenie niewydolności oddychania. Państwo będziecie mogli wybrać obszary zagadnień warsztatów, które Państwa najbardziej interesują. Połączenie umiejętności zastosowania aparatury medycznej z doświadczeniem eksperta klinicysty zagwarantuje Państwu możliwość poznania omawianych technik we wszelkich praktycznych aspektach. Szczegółowy program wydarzenia już wkrótce.

Serdecznie zapraszamy do Bydgoszczy!

 

 Dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska          Dr n. med. Aleksander Kania 

                              Prezes                                                                   Przewodniczący Sekcji                                                               
Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc                                 Intensywnej Terapii i Rehabilitacji PTChP                   

 

KOMITET
NAUKOWY

   Przewodnicząca:
    dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska

    Wiceprzewodniczący:
    dr n. med. Aleksander Kania

    Członkowie:
   dr n. med. Beata Chmielowicz-Frontczak
   dr n. med. Jacek Nasiłowski
   dr hab. n. med. Szymon Skoczyński
   prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński

 

   

 

 

 

 

 

 

                    PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

 

    I DZIEŃ KONFERENCJI - 13 października 2023

    UWAGA! PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE


09:00 - 10:30

  Rejestracja 


10:30 - 10:40

  Rozpoczęcie konferencji - dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska - Prezes PTChP, Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób płuc, 
prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko - Wiceprezydent ERS

 

 

 

SESJA I: Patofizjologia i klasyfikacja niewydolności oddychania
- prowadzenie dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska, prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński


10:40 - 11:15

11:15 - 11:40
11:40 - 11:50

 

Mechanizmy niewydolności oddychania i ich implikacje terapeutyczne - prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński (Warszawa)
Co pulmonolog powinien wiedzieć o ARDS? - dr n. med. Miłosz Jankowski (Warszawa)
Dyskusja


11:50 - 12:00

  Przerwa

 

 

 

SESJA II: Ostra hipoksemiczna niewydolność oddychania - czego nauczyła nas pandemia?
- prowadzenie dr n. med. Beata Chmielowicz-Frontczak, dr hab. n. med. Szymon Skoczyński 


12:00 - 12:20

12:20 - 12:40
12:40 - 13:00
13:00 - 13:20
13:20 - 13:30

 

  
Profilaktyka i leczenie COVID-19, gdzie jesteśmy? - prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko (Warszawa)
Wykład sponsorowany firmy Pfizer
Wysokoprzepływowa tlenoterapia donosowa w świetle wytycznych - dr n. med. Natalia Celejewska-Wójcik (Kraków)
Kiedy stosować CPAP a kiedy NWM? - dr n. med. Aleksander Kania (Kraków)
Eskalacja terapii - kiedy intubować? Kiedy przekazać chorego do OIT? -  dr n. med. Miłosz Jankowski (Warszawa)
Dyskusja

13:30 - 14:10   Przerwa lunchowa
     

 

 

SESJA III - Warsztaty - UWAGA! Uczestnictwo tylko dla osób zarejestrowanych na konferencję. Liczba miejsc ograniczona.

   

 

CZĘŚĆ I  14:10 - 15:10

 

 

Sala A

Sala B Sala C

Innowacyjna metoda oczyszczania
dróg oddechowych
- Hugues Gauchez (Francja)

WARSZTAT FIRMY MEDICAL INNOVATION

 

Nowe techniki i obszary
wysokoprzepływowej terapii
donosowej - część I
- dr n. med. Natalia Celejewska-Wójcik
WARSZTAT FIRMY FISHER&PAYKEL HEALTHCARE

 

Diagnostyka hipowentylacji, monitorowanie terapii - kapnografia - nowy standard medyczny
- dr n. med. Beata
Chmielowicz-Frontczak

WARSZTAT FIRMY DUTCHMED

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II  15:15 - 16:15

Sala A Sala B Sala C
Zagadki gazometryczne: gazometria, oksymetria - technika pomiaru, interpretacja
- dr n. med. Natalia Celejewska- Wójcik

WARSZTAT FIRMY RADIOMETER

Nowe techniki i obszary wysokoprzepływowej terapii donosowej - część II
- dr n. med. Beata Chmielowicz-Frontczak

WARSZTAT FIRMY FISHER&PAYKEL HEALTHCARE

Jak zoptymalizować leczenie farmakologiczne podczas wentylacji?
- dr n. med. Aleksander Kania
 

WARSZTAT FIRMY AEROGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:25 - 17:45
 

 

CZĘŚĆ III  16:25 - 17:25

 

Sala A Sala B Sala C
Nieinwazyjna wentylacja dla początkujących
- jak rozpocząć i prowadzić terapię?
- dr n. med. Aleksander Kania

WARSZTAT FIRMY PHILIPS

Standardy w nebulizacji i techniki oczyszczania drzewa oskrzelowego
- mgr Paulina Katarzyńska,
mgr Dorota Klatka


WARSZTAT FIRMY MEDICOM-PARI

Nieinwazyjna wentylacja dla zaawansowanych
- dr n. med. Jacek Nasiłowski


WARSZTAT FIRMY RESMED

 

Przerwa kanapkowa

 


17:45 - 18:00

18:00 - 18:15
18:15 - 18:35
18:35 - 18:55
18:55 - 19:00

 


SESJA IV:
Sesja wieczorna - Sukcesy i perspektywy leczenia niewydolności oddychania

- prowadzenie dr n. med. Beata Chmielowicz-Frontczak, dr n. med. Aleksander Kania

POLVENT- krok milowy w polskiej pneumonologii - FILM
Rozwój domowej wentylacji mechanicznej w Polsce - dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska (Bydgoszcz)
Fizjoterapia oddechowa chorych na choroby obturacyjne płuc - mgr Dorota Klatka (Warszawa)
Fizjoterapia oddechowa chorych z SLA - dr n. med. Anna Pyszora (Bydgoszcz)
Dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia konferencji

 

 

 

II DZIEŃ KONFERENCJI - 14 października 2023

   

 

 

SESJA V: Zaostrzenie przewlekłej niewydolności oddychania w opiece przedszpitalnej, SOR i ... sali NWM
- prowadzenie dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska, prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński

08:30 - 08:45
08:45 - 09:05
09:05 - 09:25
09:25 - 09:45
09:45 - 09:55
 

Pacjent przewlekle wentylowany w domu - czy to wyzwanie dla ZRM? - dr n. med. Jacek Wawrzynek (Katowice)
Możliwości diagnostyczne i terapeutyczne w SOR - dr n. med. Jacek Wawrzynek (Katowice)
Kiedy i gdzie prowadzić NWM? - dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski (Warszawa)
Standard leczenia i monitorowania NWM - dr n. med. Beata Chmielowicz-Frontczak (Wrocław)
Dyskusja

09:55 - 10:05

 

Przerwa

 

 

SESJA VI: Postępowanie w zaostrzeniu i po zaostrzeniu hiperkapnicznej niewydolności oddychania
- prowadzenie dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski, dr hab. n. med. Szymon Skoczyński

10:05 - 10:20
10:20 - 10:40

 


10:40 - 10:55
10:55 - 11:15
11:15 - 11:35

 

11:35 - 11:45

 

Wysokoprzepływowa terapia donosowa - alternatywa czy uzupełnienie dla NWM? - dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska (Bydgoszcz)
Zrozumieć NWM – strategia, cele, optymalizacja i ewaluacja leczenia za pomocą NWM. - dr n. med. Beata Chmielowicz-Frontczak (Wrocław)

Zalecenia dalszego postępowania po zaostrzeniu

U których chorych wykonać badanie PSG? - dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski (Warszawa)
Kryteria kwalifikacji do DLT i DWM - dr n. med. Jacek Nasiłowski (Warszawa)
Leczenie farmakologiczne po ciężkim zaostrzeniu POChP - czy znane problemy wymagają nowych rozwiązań? 
- dr hab. n. med. Sebastian Majewski, prof. UM (Łódź)
Grant edukacyjny firmy AstraZeneca
Dyskusja

11:45 - 11:55

 

Przerwa

   


SESJA VII: Quo Vadis DLT?

-
prowadzenie: prof. dr. hab. n. med. Paweł Śliwiński, dr n. med. Małgorzata Czajkowska- Malinowska


11:55 - 12:15
12:15 - 12:35
12:35 - 12:55


12:55 - 13:15
13:15 - 13:25

 


Postępy w domowym leczeniu tlenem. Czy czas na zmiany w organizacji DLT w Polsce?- dr n. med.  Małgorzata Czajkowska-Malinowska (Bydgoszcz)
Przenośne źródła tlenu w Polsce – wskazania, dostępność i skuteczność - dr n. med. Jacek Nasiłowski (Warszawa)
Leczenie farmakologiczne chorych na POChP z nawracającymi zaostrzeniami w świetle wytycznych GOLD 2023
- prof. dr. hab. n. med. Paweł Śliwiński (Warszawa)
Grant edukacyjny firmy Berlin Chemie
Kiedy rozważać włączenie do wentylacji domowej chorego objętego opieką Ośrodka DLT?
- dr n. med. Aleksander Kania (Kraków)
Dyskusja

13:25 - 14:05  

Przerwa lunchowa

   


SESJA VIII: Zaostrzenie hiperkapnicznej niewydolności oddychania – problemy praktyki klinicznej
- prowadzenie: dr n. med. Katarzyna Przybyłowska, dr n. med. Aleksander Kania

14:05 - 14:25

14:25 - 14:45

14:45 - 15:05
15:05 - 15:15

 

Zakażenia i nadkażenia u pacjentów leczonych za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej - dr hab. n. med. Aleksander Deptuła, prof. UMK (Bydgoszcz)  
Czy warto stosować NWM u pacjentów zdyskwalifikowanych od eskalacji terapii (do-not-intubate)? Czy wiek jest barierą?
- dr n. med. Piotr Janowiak (Gdańsk)
 Zapobieganie terapii daremnej - dr Jacek Górka (Kraków)
 Dyskusja

15:15 - 15:25  


Przerwa 

SESJA IX: Techniki wspomagające leczenie ostrej niewydolności oddychania
-
prowadzenie: dr n. med. Piotr Janowiak, dr n. med. Anna Pyszora

15:25 - 16:05

16:05 - 16:25

16:25 - 16:45
16:45 - 16:55

 

USG klatki piersiowej jako narzędzie diagnostyczne w ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania – dr hab. n. med. Natalia Buda (Gdańsk)
Bronchoskopia u pacjentów  z niewydolnością oddychania: jak sprawić, by zabieg bronchoskopii był bezpieczny?
- dr hab. n. med. Szymon Skoczyński (Zabrze)
Rola fizjoterapii w leczniu niewydolności oddychania – mgr Katarzyna Papież (Kraków)
Dyskusja

16:55 - 17.00   


Podsumowanie i zakończenie konferencji

17:30 - 19:30  

Spotkanie Kierowników Ośrodków DLT w Polsce

   

 

UWAGA! PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE

   

 

 

 

 

 

Złoci Sponsorzy
Srebrni Sponsorzy
Sponsorzy
Patroni Medialni

KOMITET
ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca:
dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska

Członkowie:
prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk
prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
dr n. med. Aleksander Kania
dr hab. n. med. Sebastian Majewski
prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz - Kopeć
prof. dr hab. n. med Joanna Chorostowska-Wynimko
dr n. med. Rafał Dobek
dr n. med. Monika Franczuk
dr hab. n. med. Katarzyna Górska
prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke
prof. dr hab. n. med. Wojciech Piotrowski

 

 

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
Biuro Zarządu Głównego
ul. Wronia 45 lok. 132
00-870 Warszawa
e-mail: biuroptchp@ptchp.org

www.ptchp.org

 

PATRONAT
HONOROWY

MIEJSCE
KONFERENCJI

Hotel Holiday Inn 

ul. Grodzka 36, 85-109 Bydgoszcz

 

 

zdjecie

DODATKOWE
INFORMACJE

 • Szanowni Państwo,

  dla ułatwienia komunikacji poniżej mapka dojazdowa do podziemnego parkingu w Hotelu.

  W zwiazku z ograniczoną liczbą miejsc parkingowych w hotelu Holiday Inn, rekomendujemy skorzystanie z pobliskich płatnych parkingów:

  - Parking Pod Blankami - ul. Jana Kazimierza 6

  - Parking Immobile K3 - Plac Kościeleckich 3

   

CENNIK
UCZESTNICTWA

 • Uczestnicy nie będący Członkami PTChP - cena brutto

  490PLN

  398,37 PLN + 23%VAT

  Rejestracja

 • Uczestnicy będący Członkami PTChP - cena brutto

  390PLN

  317,07 PLN + 23%VAT

  Rejestracja

 • Ratownicy, pielęgniarki, fizjoterapeuci - cena brutto

  290PLN

  235,77 PLN + 23%VAT

  Rejestracja